Bo-E. Sjöberg i Stockholm AB

Portabla, snabba FUKTMÄTARE från Humimeter 

Smidiga, mobila, portabla fuktmätare från österrikiska Humimeter, Schaller GmbH. Det är fuktmätare för olika verksamhetsområden. Fuktmätarna nedan är speciellt framtagna med tanke på bioenergiindustrin, enkla att hantera och ger sekundsnabbt ett värde på fukthalten i materialet.  

Humimeters fuktmätare för pappers-industrin är även de enkla att hantera och ger snabba mätningar.

Portabla fuktmätare för bioenergi-industrin:


Fuktmätare BM1


humimeter BM1

Fuktmätare för pellets- och spånskivetillverkare.
Mäter fukt i sågspån, flis och pellets.
Mätnoggrannhet +/- 1.5%.

Automatisk kalibrering.
 Ladda ner Faktablad om BM1
BM1 fakta

 
Fukmätare BM2


humimeter BM2

Fuktmätare för pellets- och spånskivetillverkare.
Mäter fukt i sågspån, flis och pellets.
Mätnoggrannhet +/- 1.5%.
Med PC-gränssnitt och möjlighet till USB via adapter.

Automatisk kalibrering, kundspecifik kalibrering.
Ladda ner Faktablad om BM2 BM2 fakta

 
Fukmätare BLL med 1 m lång sond


humimeter BLL  

Mätinstrument med 1 m lång sond för träflis.
Möjligt att lagra uppmätta värden för uppföljning.
Kan fås med PC-gränssnitt via USB.

Mätnoggrannhet +/- 2.5%.
Inkl träfodral och grepphandtag.
Ladda ner Faktablad om BLL BLL fakta
 

 
Fuktmätare BLW
 


humimeter BLW

Mätenhet för biomassa och timmer.
Utmärkt för leverantörer och företag inom pellets och spånskivetillverkning.

Mätspetsarna är 40mm eller 60mm långa, finns även i teflon.
Mätnoggrannhet +/- 2.5%.
Ladda ner Faktablad om BLW BLW fakta

 
Fuktmätare BP1 för pellets


humimeter BP1

Fuktmätning av träpellets och kvalitetskontroll vid tillverkning, mellanlagringen eller ingångskontroll av träpellets eller specialpellets (halm, raps, …).
Automatisk kalibrering.

 

De flesta fuktmätaren kan väljas med datautgång så att man kan koppla in datorn via USB-ingången och föra över mätvärdena till datorn. Mätvärdena kan sedan bearbetas i t.ex Excel. Se hur mätvärdena ser ut.

Humimeter


Information om BO-E. SJÖBERG i Stockholm AB


Senast uppdaterad 2011-09-15