Bo-E. Sjöberg i Stockholm AB

Värden från Humimeter FUKTMÄTARE

Med en RS232-utgång på fuktmätaren är det möjligt att överföra mätvärdena till datorn för vidare bearbetning och analys:

 För varje mätserie kan man följa fukthalten och temperaturen:

Logserie

 Klicka på Excel-ikonen så kommer en graf över mätvärdena fram:

 Diagram

Portabla fuktmätare  från Humimeter 


Information om BO-E. SJÖBERG i Stockholm AB


Senast uppdaterad 2010-09-14