Spåntorkning kan ske antingen direkt eller indirekt. Med direkt torkning kommer materialet som ska torkas i kontakt med värme-mediumet, medans indirekt torkning innebär att värmemediet aldrig berör materialet som ska torkas. Vilken typ av torkning som man väljer beror på flera faktorer, det är omöjligt att säga att den ena metoden är bättre än den andra.

Torka med rökgaser, innebär att man använder sig av den direkta metoden, och det göra torkar från spanska RECALOR.

 

Torka med ånga, hetvatten, innebär att man använder den indirekta metoden, och det gör torkar från tyska Ponndorf

 

 

 


Information om BO-E. SJÖBERG i Stockholm AB