Bo-E. Sjöberg i Stockholm AB

Stallströ spån framställning tillverkning


Hombak Maschinenfabrik tillverkar sedan 50 år maskiner för spånproduktioner. Många hundratals spånskivefabriker har maskiner från Hombak just för produktion av spån för kvalitetsspånskivor.

Nu har Hombak utvecklat en maskin som producerar hyvelspån av t ex klentimmer och med spån i rundat utförande och med minimalt damminnehåll. Denna passar perfekt att producera spån för stallströ till hästar, kor etc.

Stallströ maskinen arbetar bäst med barkat virke med fuktkvot räknat på torrsubstans över 60%. Normalt sätt bör rundved för stallströ inte ha en diameter under 80 mm och en längt på max 2-3.000 mm för att passa i vår strömaskin.

Hombaks maskin för stallströ-framställning finns i två storlekar för produktion av stallströ, 5500kg atro/h dels 6500 kg atro/h. Mer information om Hombaks stallströmaskin.

 


Information om BO-E. SJÖBERG AB


Senast uppdaterad 2008-09-25