Bo-E. Sjöberg i Stockholm AB


HUECK Rheinische

HUECK Rheinische 
Presspolster Pressmattor


HUECK Rheinische har ett komplett program av presspolster för tryckutjämning vid ytförädling av spånskivor och liknande skivor i kontakt med melaminpressar. 

Presspolster används med fördel vid golvtillverkning för utjämning. Därmed kan man undvika limbommar och minska fel-limningar. Dessutom skyddas pressbordet av presspolstret! 

För pressning av laminat i högtryckspressar finns speciella presspolster. Läs mer om de olika presspolster som erbjuds av HUECK Rheinische.

 

På tyska kan man t ex säga Presspolster eller Pressmatten och på engelska: press compensation mats

 


Information om BO-E. SJÖBERG i Stockholm AB


Senast uppdaterad 2010-01-27