Bo-E. Sjöberg i Stockholm AB

HUECK Engraving
PressplåtarHUECK RheinischeHueck Rheinische, tidigare Hueck Engraving, i tyska Viersen har ett komplett program av pressplåtar för ytförädling av spånskivor, MDF, HDF i korttakt melaminpressar. Finns även för fleretagepressar.

Det finns mer information om pressplåtar på HUECK Rheinisches hemsida.

 

 

På tyskan man säga: Pressbleche aus Stahl oder Messing mit oder ohne Struktur, och på
engelska: pressplates of hardened steel or brass, chromeplated. Textured or smooth


 


Information om BO-E. SJÖBERG i Stockholm AB


Senast uppdaterad 2010-01-27