Bo-E. Sjöberg i Stockholm AB

DYNASCREEN Rullsikt                                         PAL

                        

DYNASCREEN heter den effektiva rullsikten från italienska PAL. Den har sålts i närmare 400 exemplar!

 

DYNASCREEN rullsikt är en inmatningstransportör som täcker hela bredden och ger en bra fördelning av godset som skall siktas. Det finns flera olika typer av valsar, vilken typ av vals man väljer beror av materialet och hur materialet ser ut. Valsarna riktar upp godset längs gapet, förbättrar siktkvaliteten och ger en god kontroll av längd och tjocklek.

Rullsikten DYNASCREEN är driftsäker och materialet fastnar ej mellan valsarna. Gapet mellan valsarna kan enkelt justeras vid önskemål om förändring av siktfraktioner.

Även fuktigt material som fuktigt spån och flismaterial kan med fördel sorteras med PAL DYNASCREEN.

Valsarna har en enkel inställning för att ändra avståndet mellan valsarna. Valsarna kan fås förkromade vilket ger en längre livslängd och dessutom förhindras att materialet som ska siktas klibbar fast. Dubbelsidigt lagrade valsar ger sikten en bra stabilitet.

W - ROLLS V - ROLLS D - ROLLS

Det finns utmatningsklaffar för varje fraktion, och dessa är lätt inställbara.

DYNASCREEN är enkel att underhålla.
Mer teknisk information om rullsikten DYNASCREEN  hittar du på PALs hemsida.


Information om BO-E. SJÖBERG i Stockholm AB