Bo-E. Sjöberg i Stockholm AB

PAL Rullsiktar                                         PAL

                        

Rullsikten DYNASCREEN från italienska PAL är en mycket effektiv rullsikt som har sålts i närmare 400 exemplar!

PAL är ett italienskt bolag som har ett omfattande program av sorteringsmaskiner på sin produktlista.

DYNASCREEN rullsikt är en inmatningstransportör som täcker hela bredden och ger en bra fördelning av godset som skall siktas. Det finns flera olika typer av valsar, vilken typ av vals man väljer beror av materialet och hur materialet ser ut. Valsarna riktar upp godset längs gapet, förbättrar siktkvaliteten och ger en god kontroll av längd och tjocklek.

Valsarna har en enkel inställning för att ändra avståndet mellan valsarna. Valsarna kan fås förkromade vilket ger en längre livslängd och dessutom förhindras att materialet som ska siktas klibbar fast. Dubbelsidigt lagrade valsar ger sikten en bra stabilitet.

W - ROLLS V - ROLLS D - ROLLS

Det finns utmatningsklaffar för varje fraktion, och dessa är lätt inställbara samt omställbara!

Även fuktigt material som fuktigt spån och flismaterial kan sorteras med PAL DYNASCREEN.

Mer teknisk information om rullsikten DYNASCREEN  hittar du på PALs hemsida.


Information om BO-E. SJÖBERG i Stockholm AB


Senast uppdaterad 2011-03-08