Bo-E. Sjöberg i Stockholm AB


För kontroll och test av produktionen erbjuder vi följande utrustning:

Här hittar IMALs hemsida

 
UM 2000
Mätning av spånprov med ir-lampa via uttorkning

Ett provmaterial placeras i mätskåpet och vägs. En infraröd lampa torkar provet och beräknar fukten. Mätenheten är lämplig för allt slags pulver och finfördelat material. En utskrift med resultatet kan fås direkt. 
Utrustningen kan kalibreras snabbt och enkelt.

 

IMAL infrasonic sikt VU100

För siktning av träspån för möjlighet till snabb partikelmätning.

 

 

   

IMAL limblandare LGB

För belimning av små mängder spån i taktförfarande inkl pneumatiska dysor.

 

 

IMAL densitets-profilmätare med röntgen, DPX200

För mätning av skivtjocklek och för att visa densitetsprofil.

 

IMAL IB600 test för dimensioner, densitet, hållfasthet etc

För kontroll av mekaniska och kvalitativa egenskaper av träskivor.

 

IMAL ROC100 optisk ytkontroll

För optisk kontroll av ytor av träskivor.

IMALs sida hittar du mera teknisk information.

Vill du ha mer information - ta kontakt med lena@sjoberg.com direkt!


Information om BO-E. SJÖBERG i Stockholm AB